"Napfelkelte Népdalkör"

A népdalkör annak idején valóban a közösség összetartására szerveződött, s később úgy a külvilág, mint a saját lokális társadalom felé szinte a közösség szimbólumaként funkcionált,

1992-ben történt hivatalos újjászervezést megelőzte

Az énekkar néhány tagja ugyanis 1990-ben az első homrogdi nyugdíjas-estre készülődve kezdte szorgalmazni, hogy az alkalmon meglepetésként a még élő énekkarosok újra együtt énekeljenek.

Az énekkar a meglévő hagyományok folytatásaként szerveződött.