A Homrogd Község Önkormányzata által Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér kialakítására és működtetésére benyújtott pályázatot pozitívan bírálta el az ÚMVP Irányító Hatósága. Az alábbiakban részletezzük a támogatási határozatban szereplő elszámolható kiadások összegeit:

 • Az IKSZT megvalósítási helyszín külső és belső felújítására, bővítésére, korszerűsítésére elszámolható nettó kiadások összege: 8 903 553Ft.
 • Az IKSZT részét képező szolgáltatásokhoz kapcsolódó eszközök beszerzésére elszámolható nettó kiadások összege: 1 754 440Ft.
 • Egyéb elszámolható kiadások összege: 1 278 959Ft.
 • Az IKSZT működtetésére elszámolható kiadások összege: 3 534 750Ft.

A beruházás nettó kiadásaira jutó támogatási összeg, a működtetésre igénybe vehető támogatással együtt összesen: 14 601 450Ft.

Önkormányzatunk által biztosítandó saját forrás mértéke: 2 920 290Ft.

A beruházás kezdete: 2010. november 03.

A beruházás befejezésének várható ideje: 2011. március 31.

A projekt keretében kötelezően megvalósítandó szolgáltatások:

 • helyszín és feltételek biztosítása a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájékozódási pont működtetéséhez
 • ifjúsági közösségi programok szervezése, ifjúságfejlesztési folyamatok generálása, a folyamatok nyomon követése, ifjúsági információs pont működtetése, fiatalok szerveződésének és részvételének támogatása, ifjúsági információs pult működtetése
 • közművelődési programok szervezése
 • lakosság és vállalkozások információhoz való hozzájutásának elősegítése
 • mozgókönyvtár ellátás biztosítása
 • közösségi internet hozzáférés biztosítása az e-Magyarország ponton 

Címbirtokosi okiratban szereplő, opcionálisan ellátandó szolgáltatások:

 • közösségfejlesztési folyamatok generálása, folyamatkövetése
 • helyszín biztosítása civil szervezetek számára
 • elektronikus közigazgatási végpont szolgáltatások biztosítása (Közháló végpont)