A projekt címe:

Új mini bölcsőde kialakítása Homrogd településen

A projekt azonosítószáma: TOP-1.4.1-19 – BO1 – 2019 – 00021

Megvalósítás időszaka: 2020.05.31. – 2022.09.30.

A projekt összköltsége: 92 343 850.- Ft

A támogatás mértéke: 100%

 

„Új mini bölcsőde kialakítása Homrogd településen” című projekt keretében az önkormányzat

92 343 850.- forint vissza nem térítendő támogatást nyert. A Széchenyi 2020 program

keretében a TOP -1.4.1 – 19 – BO1 – 2019- 00021 kódszámú projektnek köszönhetően

Homrogd településen egy új két csoportos, 14 férőhelyes mini bölcsőde fog létesülni. Az új

mini bölcsőde az iskola épületéhez közel fog megvalósulni. A településen jelenleg nem

működik sem bölcsőde, sem mini bölcsőde, sem családi bölcsőde. A projekt célja a 3 éven

aluli gyermekek napközbeni ellátása, gondozása intézményi keretek között.

A sikeres közbeszerzési eljárást követően a Brand 2001. Kft.-vel megkötötte az önkormányzat

a vállalkozási szerződést 2021. 07.13-án.

 

2022. áprilisában a kivitelezés elérte a 25%-os készültséget.

 

2022. júniusában a kivitelezés elérte az 50%-os készültséget.