A projekt címe:

Új mini bölcsőde kialakítása Homrogd településen

A projekt azonosítószáma: TOP-1.4.1-19 – BO1 – 2019 – 00021

Megvalósítás időszaka: 2020.05.31. – 2022.09.30.

A projekt összköltsége: 92 343 850.- Ft

A támogatás mértéke: 100%

 

„Új mini bölcsőde kialakítása Homrogd településen” című projekt keretében az önkormányzat

92 343 850.- forint vissza nem térítendő támogatást nyert. A Széchenyi 2020 program

keretében a TOP -1.4.1 – 19 – BO1 – 2019- 00021 kódszámú projektnek köszönhetően

Homrogd településen egy új két csoportos, 14 férőhelyes mini bölcsőde fog létesülni. Az új

mini bölcsőde az iskola épületéhez közel fog megvalósulni. A településen jelenleg nem

működik sem bölcsőde, sem mini bölcsőde, sem családi bölcsőde. A projekt célja a 3 éven

aluli gyermekek napközbeni ellátása, gondozása intézményi keretek között.

A sikeres közbeszerzési eljárást követően a Brand 2001. Kft.-vel megkötötte az önkormányzat

a vállalkozási szerződést 2021. 07.13-án.

 

2022. áprilisában a kivitelezés elérte a 25%-os készültséget.

 

2022. júniusában a kivitelezés elérte az 50%-os készültséget.

 

 

 

 

 Humán kapacitások fejlesztése az Abaúji térségben

 Az EFOP-3.9.2-16 azonosítószámú Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben elnevezésű Európai Uniós projekt keretében 160 934 640 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el Krasznokvajda Község Önkormányzata konzorciumban

Abaúj-Hegyközi kistérség Borsod-Abaúj-Zemplén megye északi részén, Szlovákiával határos térség. Magyarországon található kistérségek rangsorában az utolsók között található. A települések nagyrészt aprófalvas szerkezetűek. Az aprófalvas szerkezet magával hozza az aprófalvak problémáit is: lakossági szolgáltatások alacsony színvonala, a gazdasági funkciók szinte teljes hiánya, folyamatos elvándorlás valamint népességfogyás. A térségben a 0-14 éves korosztály aránya haladja meg az országos átlagot. A kormegoszlás alapján valószínűsíthető, hogy az itt születettek jelentős része 15-29 éves korára már más területre költözik.  1960-hoz képest a térség népességének közel felét elveszítette. A kedvezőtlen településszerkezetből előre látható a térség katasztrofális demográfiai viszonyai. Az alacsony lélekszámú települések egyik problémája az elöregedő népesség, amelyhez növekvő számú alulképzett, elszegényedett társadalmi csoport párosul.

 A foglalkoztatottak között legnagyobb arányban a 30-39 év közöttiek szerepelnek, de elmondható, minden életkori kategóriában mintegy 20%-kal alacsonyabb a foglalkoztatási arány az országos átlaghoz képest. A térségben alapfokú oktatási intézmények találhatóak. A térség egészségügyi és egyéb szociális szolgáltatási ellátottsága, elérhetősége elmaradott.

 A projekt során megvalósításra kerülő szakmai program:

 1. PROJEKTELŐKÉSZÍTÉS

 • elkészítésre kerülnek a projekt megvalósítását megalapozó tanulmányok, többek között a helyzetfeltárás és a megvalósíthatósági tanulmány

 • felmérésre kerül a helyi humán szakember szükséglet és a jelentkező hiány

 • a költségvetés érdekében közbeszerzési tevékenységet folytatunk le

 1. PROJEKTMENEDZSMENT

 • a zavartalan projektlebonyolítás érdekében 1 fő projektmenedzser és pénzügyi vezető kerül foglalkoztatásra

 1. KÖNYVVIZSGÁLAT

 2. TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG

 3. BERUHÁZÁS

 • a települések megvalósítást segítő eszközöket szereznek be, illetve szükséges a megvalósítást szolgáló ingatlanok felújítása is

 1. KÖZSZOLGÁLTATÁSBAN DOLGOZÓK KÉPZÉSE:

 • a képzések több tématerületre terjednek ki. A helyi szükségletekre reflektálva a képzési programok a helyzetfeltárás eredményének alapján kerülnek átdolgozásra. Kiemelt képzési terület a hátrányos helyzetű célcsoporttal való kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, az agressziókezelés, konfliktusmenedzsment terület, valamint a kiégés (burn-out) megelőzését segítő képzések.

 • kiépítésre kerül a közszolgáltatásban dolgozók képzettségét és végzettségét rögzítő adatbázis (folyamatos frissítéssel és nyomonkövetéssel)

 • az információáramlás érdekében szakmai és szakmaközi fórumok, találkozók és workshopok kerülnek rendezésre rendszeres időközönként. A jó gyakorlatok átvételét is támogatni kívánjuk a programból.

 1. KOMPETENCIAFEJLESZTÉS

 • tudatos pénzügyi magatartás: programsorozat keretében kívánjuk elérni a célcsoportot. A rendszeres előadások mellett pénzügyi tanácsadási szolgáltatást is nyújtunk majd, ahol pl. adósságkezelés témában is segítséget kérhetnek a rászorulók.

 • fenntartható fejlődés: szemétszedési kampány a települések tisztántartása és a környezeti értékek bemutatása érdekében. A programelem tartalmaz továbbá tematikus fenntarthatósági napok szervezését is.

 • angol nyelvi program kerül kidolgozásra az idegen nyelvi készségek fejlesztése érdekében. Alapszintű képzés mellett a középfokú nyelvvizsgára készülő fiatalok számára külön csoportot kívánunk szervezni (nyelvvizsga díjának támogatásával).

 • szintén idegennyelvi készségek fejlesztése érdekében tematikus nyelvi napokat rendezünk

 • tehetséggondozó program keretében 40 diák rendszeresen látogathat múzeumokat, színházat és egyéb változatos programokat

 1. HÁTRÁNYOS HELYZETŰ DIÁKOK OKTATÁSHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSÉNEK JAVÍTÁSA

 • ösztöndíj programot indítunk minden településen, amelynek keretében 2-2 diák részesülhet havi jelleggel támogatásban tanulmányainak megkezdése vagy folytatása érdekében

 • közlekedésszervezés keretében igyekszünk javítani a diákok iskolába jutásának feltételein

 1. KOMPLEX ÓVODAI PROGRAM

 • óvodapedagógusaink továbbképzéseken, szakmai előmenetelüket támogató képzéseken vehetnek részt. A helyi szükségletek és igények elsődlegessége miatt a programok átdolgozását is vállaljuk.

 • a szülőkkel való rendszeres kapcsolattartás érdekében nyílt napokat szervezünk, továbbá a képzések egy része a kommunikációs készségekre is kiterjed majd

 • egészségügyi program keretében egészségnapokat és sportnapok kerülnek lebonyolításra, életviteli tanácsadással, szűréssel, stb.

 • óvodai torna bevezetése gyógytornász segítségével

 • közösségi közlekedés fejlesztése – falubusz szolgáltatás bevonása a közlekedésbe

 1. ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ, VÁLASZTHATÓ ELEMEK

 • komplex óvodai programot kiegészítő képzések óvodapedagógusok számára

 • helyi szükségletek alapján kialakított képzési program a célcsoport számára

   

   

 

Pályázó neve (konzorciumi vezető)

KRASZNOKVAJDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Projekt címe

Humán kapacitások fejlesztése az Abaúji térségben

Szerződés száma

EFOP-3.9.2-16-2017-00029

Támogatás összege (Ft)

160 934 640

Támogatás mértéke (%)

100

A projekt megvalósításának kezdete

2018.07.02.

A projekt fizikai befejezésének határideje

2021.09.28.

 

Mini bölcsőde Homrogd

 

 

A projekt címe:

 

Új mini bölcsőde kialakítása Homrogd településen

 

A projekt azonosítószáma: TOP-1.4.1-19 – BO1 – 2019 – 00021

 

Megvalósítás időszaka:        2020.05.31. – 2021.09.30.

 

A projekt összköltsége:        92 343 850.- Ft

 

A támogatás mértéke:         100%

 

 

 

„Új mini bölcsőde kialakítása Homrogd településen” című projekt keretében az önkormányzat 92 343 850.- forint vissza nem térítendő támogatást nyert. A Széchenyi 2020 program keretében a TOP -1.4.1 – 19 – BO1 – 2019- 00021 kódszámú projektnek köszönhetően Homrogd településen egy új két csoportos, 14 férőhelyes mini bölcsőde fog létesülni. Az új mini bölcsőde az iskola épületéhez közel fog megvalósulni. A településen jelenleg nem működik sem bölcsőde, sem mini bölcsőde, sem családi bölcsőde. A projekt célja a 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátása, gondozása intézményi keretek között.